Работа в европа

Работа в Европа и България, намерете обяви за работа за мечтаната професия.
ЕвропаБългария
За нас Фирма „Дани и Ники-Плевен ЕООД ,съгласно  българското законодателство е лицензирана агенция за консултации и подбор на персонал. Притежаваме лицензи от Министерството на труда и социалната политика за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за България Nr 2211 от 02.2017 и за чужбина Nr 2212 от 02.2017 със безсрочно действие. Стремим се да привлечем кандидати ,които имат качества на ценни специалисти. Това предполага ,че ще осигурим на работодателите подходящи служители. В основата на успешния бизнес и развитието на една организация стои най-важната инвестиция – човешкия ресурс. Набирането  и подборът на персонал включва привличането на кандидати ,анализ и преценка на качествата им, съгласно  изискването на работодателя. Организацията възприема балансиран подход на оценяване като търси едновременно съответствие между личностните характеристики и изискванията за работното място, така и между човека и културата на компанията. Основната цел на подбора е да се осигури най- подходящия човек за съответната длъжност. Подборът на точния персонал за една компания е сложна задача .Ето и техниките, които ние използваме при подбор на персонал: 1.Формуляр за кандидатстване: От  кандидатите първо изискваме да попълнят формуляра. 2.CV:Автобиографията е неизменна част от процеса за подбор на персонал. В нея се засягат главно професионален опит, образование и придобити квалификации. 3.Интервю с кандидата: Следващата стъпка е интервюто, то може да бъде лично, по телефон, по всички възможни начини, които ни предоставят интернет връзките. Интервюто цели да измери познавателните способности, комуникативните умения, социално поведение, съвместимост на кандидата с екипа и други. 4.Тестове:По време на интервюто правим различни тестове, които могат да бъдат личностни и да имат връзка с представянето в работната среда. Състоят се от група въпроси ,измерващи предпочитания и поведение ,които като съвкупен отговор могат да се отнесат към изисквания за определена работа. 5.Второ интервю с работодателя: Подбор на кандидатите за провеждане на второ интервю с представител на работодателя. 6.Сключване на трудов договор. В допълнение към услугите на сайта предлагаме възможност на работодателите да публикуват безплатно  своите обяви за работа.

Pin It on Pinterest

Share This