Работа в България

Работа в Европа и България, намерете обяви за работа за мечтаната професия.

ЕвропаБългария
Постоянна работа, Пълно работно време
Плевен България
Публикувано преди 2 години

НАЧАЛНИК СКЛАД

За наш корпоративен клиент ,лидер в производството на тактически жилетки,аксесоари към тях и униформи от тежък текстил търсим НАЧАЛНИК СКЛАД

Предприятието е иновативно с международно участие и се занимава с производство на военни униформи за износ .

Основна функция на позицията е осигуряване на правилно изпълнение и координация на логистичните и транспортни дейности и генериране на необходимите документи, свързани с отделните процеси. Фирмата работи с баркод система за проследяване и завеждане на материалите и продукцията в склада.

Задачи:

 • Организиране и контрол върху изпълнението на логистичните и складовите процеси
 • Контрол върху коректността на процесите на инвентаризация, надзор върху коректността и последователността на нивата на запасите в реалността и в ИТ системата,
 • Контрол върху изпълнението на бюджетните разходи и надзор върху поверените активи на дружеството,
 • Контрол върху изпълнението на WSK процедурите в обхвата на складовата обработка,
 • Контрол върху спазване на процесите на персонална политика на персонала в съответствие с Кодекса на труда (управление на подчинения екип, обучение, мотивация, участие в развитие на таланти, разрешаване на конфликти, оценка)
 • Спазване на разпоредбите, съдържащи се в процедурите и инструкциите на интегрираната система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001.
 • Внасяне на предложения относно кадрови решения и оценка на персонала,
 • Водене на преговори с логистични оператори и външни фирми като част от изпълняваните задачи,
 • Вземане на решения относно логистични и складови разходи

Изисквания:

 • Висше образование,желателно в сферата на логистиката или транспорта
 • Опит в складове на ръководна позиция
 • Шофьорска книжка категория В
 • Лиценз за мотокар е предимство
 • Комуникативен английски език
 • Познаване на митническите разпоредби, WSK, ADR, лицензирана търговия, OHS
 • Способност за работа под напрежение, способност за организиране и контрол на работата в екип

Предложение:

 • Дългосрочна работа в голяма утвърдена международна компания
 • Социални осигуровки и платен годишен отпуск по българското законодателство
 • Редовно работно време от понеделник до петък
 • Мотивиращо и навременно заплащане според опита и компетенциите
 • Други социални придобивки

Ако сме предизвикали интереса Ви ,очакваме да се свържете с нас на тел. +359883346835
и да изпратите кандидатурата си на посочения електронен адрес

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани при строга конфиденциалност единствено с цел подбор и набиране на персонал и няма да бъдат прехвърляни на други администратори на данни, освен ако това не е предвидено в закон, в съответствие със ЗЗЛД

Особености на работата

Категория работни местаПроизводство - Текстил и облекло, Работа в България

НАЧАЛНИК СКЛАД За наш корпоративен клиент ,лидер в производството на тактически жилетки,аксесоари към тях и ...

Постоянна работа, Пълно работно време
Плевен България
Публикувано преди 2 години

ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК

За наш корпоративен клиент, лидер в производството на тактически жилетки,аксесоари към тях и униформи от тежък текстил търсим ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

Предприятието е иновативно с международно участие и се занимава с производство на военни униформи за износ.

Механикът ръководи, координира и контролира дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на машините и съоръженията в дружеството.

 • Ремонт, настройка и програмиране на шивашко оборудване на марките Durkopp, Juki, AMS Juki, Pfaff, Siruba, преса Macpi .
 • Планира и закупува резервни части, предназначени за оборудването, което използва фирмата.
 • Отговаря за техническото състояние и поддръжката на апаратурата, производственото и друго оборудване, за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.
 • Съблюдава за правилната експлоатация на оборудването.
 • Провежда периодични технически огледи на оборудването.
 • Води техническа документация по отношение на извършените ремонти на оборудването.
 • Организира и отговаря за съхраняването на техническата документация и монтажни схеми на устройствата и оборудването.
 • Участва при приемането на нови производствени мощности и оборудване, при пускането им в експлоатация след проведен ремонт и/или монтаж.

Изисквания:

 • Минимум 3 години опит в шивашката промишленост.
 • Добра компютърна грамотност – Excel, Word.
 • Стремеж към повишаване на знанията и квалификацията и внедряване на иновации.
 • Способност за взимане на бързи и адекватни решения при работа под напрежение.

Предложение:

 • Дългосрочен трудов договор в утвърдена международна корпорация
 • Социални осигуровки и платен годишен отпуск по българското законодателство
 • Работа в предприятие по европейски стандарт
 • Възнаграждение от 1800 до 2000 лв нето в зависимост от опита
 • Други социални придобивки

Ако сме предизвикали интереса Ви ,очакваме да се свържете с нас на тел. +359883346835
и да изпратите кандидатурата си на посочения електронен адрес.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани при строга конфиденциалност единствено с цел подбор и набиране на персонал и няма да бъдат прехвърляни на други администратори на данни, освен ако това не е предвидено в закон, в съответствие със ЗЗЛД

Особености на работата

Категория работни местаПроизводство - Текстил и облекло, Работа в България

ИНЖЕНЕР – МЕХАНИК За наш корпоративен клиент, лидер в производството на тактически жилетки,аксесоари към ...

Постоянна работа, Пълно работно време
Плевен България
Публикувано преди 2 години

COORDINATOR (Cooperation Specialist)

For our corporate client, who is a leader in the production of tactical vests, accessories and uniforms, we are hiring:

COORDINATOR (Cooperation Specialist)

The company is part of international holding structure and it’s portfolio are tactical vests, accessories and uniforms.

Location: Pleven

The coordinator(cooperation specialist) support employees in the Cooperation in the correct implementation of the cooperation process with subcontractors in the field of sewing, cutting, laser cutting and other services related to the execution of Customer purchase orders, from external business partners. The coordinator creates, develops and sustains portfolio of subcontractors with whom the company collaborates for its products.

Key tasks:

 • Supporting associates in the process of outsourcing production services in accordance with the cooperation process management procedure
 • Maintaining databases on the knowledge of business partners and the cooperation process
 • Production scheduling and process reporting
 • Monitoring and reporting on the inventory of business partners, participation in inventories
 • Creation, proper distribution and storage of documents related to the implementation of the cooperation process
 • Active participation in projects
 • Reporting on the implementation of tasks

Requirements:

 • University degree in economics or technology, administration
 • Experience in textile production
 • Category B driving licence
 • Good knowledge of English
 • Experience with ERP system

The proposal:

 • Permanent employment contract
 • Excellent working climate according to European standards
 • Motivating remuneration
 • Other social benefits

If we have aroused your interest, we expect you to contact us at tel. +359883346835 and send your application to the specified email address

Successful applicants will be invited for interview.

The personal data of the candidates will be processed in strict confidentiality only for the purpose of selection and recruitment and will not be transferred to other data controllers, unless otherwise provided by law, in accordance with LPPD.

Особености на работата

Категория работни местаПроизводство - Текстил и облекло, Работа в България

COORDINATOR (Cooperation Specialist) For our corporate client, who is a leader in the production of tactical vests, accessories and uniforms, we are hiring: COORDINATOR (Cooperation Specialist) The co...

Постоянна работа, Пълно работно време
Плевен България
Публикувано преди 2 години

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

За наш корпоративен клиент, лидер в производството на тактически жилетки, аксесоари към тях и униформи от тежък текстил търсим
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Предприятието е иновативно с международно участие и се занимава с производство на военни униформи за износ.
Местоположение в близост до централната част на град Плевен.

Главният счетоводител осигурява правилното функциониране на дружеството по отношение на счетоводството , данъчното облагане и данъчните рискове.

Ключови задачи:

 • Водене на счетоводните книги, съгласно Закона за счетоводството
 • Водене на данъчни книги, в съответствие с разпоредбите и законите за ДДС, ТПП и други
 • Отчитане на ДМА
 • Отчитане на годишни и периодични финансови отчети
 • Изготвяне и отчитане на финансови отчети и отчети пред ЦСБ и НБП
 • Сътрудничество с външния одитор по време на годишната проверка
 • Сътрудничество с данъчна служба, банки, лизингови компании и други
 • Осъществяване на формален и правен, счетоводен и съществен контрол, произтичащ от дейността на дружеството по отношение на обезпечаване на данъчни рискове
 • Подобряване на процесите в областта на отчетността
 • Ежеседмична комуникация с финансовия отдел в Полша

Допълнителни задачи:

 • Предоставяне на актуална информация за данъчни промени в отчетната област
 • Въвеждане на промени,свързани с данъчни промени
 • Текущ надзор за актуализиране на знанията на подчинените служители
 • Уреждане на производствените разходи
 • Контрол на текущо актуализиране на знанията на подчинените служители

Изисквания:

 • Висше образование по финанси и счетоводството
 • Квалификация на одитор - желателно
 • Професионален опит в производствено предприятие
 • Много добро ниво на владеене на английски език В1- писмено и говоримо
 • Отлични умения за работа с Excel
 • Опит с ERP система

Предложението:

 • Постоянен трудов договор
 • Отличен работен климат
 • Мотивиращо възнаграждение

Ако сме предизвикали интереса Ви ,очакваме да се свържете с нас на тел. +359883346835
и да изпратите кандидатурата си на посочения електронен адрес

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани при строга конфиденциалност единствено с цел подбор и набиране на персонал и няма да бъдат прехвърляни на други администратори на данни, освен ако това не е предвидено в закон, в съответствие със ЗЗЛД.

Особености на работата

Категория работни местаПроизводство - Текстил и облекло, Работа в България

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК За наш корпоративен клиент, лидер в производството на тактически жилет...

Пълно работно време, сезонна
Царево България
Публикувано преди 2 години

Шофьор - Доставчик

За наш клиент фирма с предмет на дейност търговия на безалкохолни напитки търсим Шофьор–Доставчик.

Изисквания :

Завършено Средно Образование;
Чисто съдебно минало;
Шофьорска книжка кат.Б - активен шофьор;
Възможност за започване на работа - началото на м.Май 2022 година;
Сериозна и отговорна личност;

Отговорности :

Подготвяне на заявките в склада;
Товарене на стоката в превозното средство;
Транспортиране на стоката и доставка до клиента;

Предложение :

Сезонна заетост от началото на м.Май до края на м.Септември;
Подсигурено настаняване;(по-желание)

Работно Време:

-  м.Май - от 08.00 до 17,00 часа с 1 почивен ден седмично;
- м.Юни, м.Юли и м.Август  - от 07,00 до 19,00 часа без почивен ден;
- м.Септември - от 07,00 до 18,00 часа с 1 почивен ден;

Работна Заплата:

- стартова за м.Май - 1000 лева нето;
- м.Юни - 1200 лева нето;
- м.Юли и м.Август  - 1500 лева нето;
- м.Септември  - 1200 лева нето;
Трудов Договор; Социални Осигуровки;

Кандидатстване: CV

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Особености на работата

Категория работни местакуриери, Работа в България, Търговия и Продажби

Шофьор – Доставчик За наш клиент фирма с предмет на дейност търговия на безалкохолни напитки търсим Шофьо...

Пълно работно време, сезонна
Приморско България
Публикувано преди 2 години

Шофьор - Доставчик

За наш клиент фирма с предмет на дейност търговия на безалкохолни напитки търсим Шофьор–Доставчик.


Изисквания :

- Завършено Средно Образование;
- Чисто съдебно минало;
- Шофьорска книжка кат.Б - активен шофьор;
- Сериозна и отговорна личност;

Отговорности :

- Подготвяне на заявките в склада;
- Товарене на стоката в превозното средство;
- Транспортиране на стоката и доставка до клиента;

Предложение :

- Подсигурено настаняване;(по-желание)
Работно Време: - от 07:00 до 19:00 часа без почивен ден;
Работна Заплата:
- м.Юни - 1300 лева нето;
- м.Юли и м.Август - 2000 лева нето;
- м.Септември - 1300 лева нето;
Трудов Договор; Социални Осигуровки;

Кандидатстване: CV
Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Особености на работата

Категория работни местаРабота в България, Търговия и Продажби, Шофьори - Куриери

Шофьор – Доставчик За наш клиент фирма с предмет на дейност търговия на безалкохолни напитки търсим Шофьо...

Пълно работно време, сезонна
Слънчев бряг
Публикувано преди 2 години

КАСИЕРИ

За наш клиент в търговията с бързо оборотни стоки търсим КАСИЕРИ за супермаркет в Слънчев бряг.Работата е сезонна от средата на април до края на септември.

Работата се състои в: обслужване на клиенти на каса, приемане на стока,следене на стокови наличности,работа с парични средства и фискални устройства
Възможност за назначаване на семейства ,двойки, приятели.

Изисквания към кандидатите:
-завършено средно образование
-чисто съдебно минало
-предишен опит е предимство
-точност и отговорност
-усмихната и приветлива личност

Предложението:
-сезонен трудов договор и социални осигуровки
-8 часови смени при 6-дневна работна седмица
-почивен ден по график
-безплатна квартира
-нето заплащане с бонуси между 1250 и 1350лв

Кандидатстване:CV
Ще се свържем с предварително одобрените по документи кандидати

Особености на работата

Категория работни местаРабота в България, Търговия и Продажби

КАСИЕРИ За наш клиент в търговията с бързо оборотни стоки търсим КАСИЕРИ за супермаркет в Слънчев бряг.Работ...

Пълно работно време
Публикувано преди 3 години

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим шофьор за международни превози
Работата се състои в превоз на международни товари.Работи се с хладилни камиони 20 тона

ИЗИСКВАНИЯ:
-Опит като шофьор в Европа и Англия;
-Валидна шофьорска книжка СЕ
-Модул 95
-Карта за квалификация
-Свидетелство за психологическа годност
-Опит с превоз на хранителни продукти е предимство

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
-Дългосрочна работа с трудов договор, осигуровки, платен годишен отпуск
-Мотивиращо възнаграждение
-Прави курсове в Европа
-Спазване на определените по закон часове за работа и почивка

Кандидатстване :CV
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Особености на работата

Категория работни местаРабота в България, Работа в чужбина, транспортни услуги, хранителна промишленост

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим шофьор за международни превозиРаботата се състо...

Постоянна работа
Плевен България
Публикувано преди 3 години

За наш корпоративен клиент - бързо разрастваща се експортно ориентирана фирма за производство на готови храни от пилешко филе - търсим служители за позицията.

Задължения:

 • Грамира, нарязва, оформя пилешко филе и бон филе, според асортимента зададен в производствената програма
 • Ниже шишчета по зададен капацитет
 • Извършва контролни измервания на обработеното от него филе
 • Поддържа висока производствена хигиена в съответствие със санитарните изисквания
 • Да спазва правилата и инструкциите за безопасност и здраве при работа

Изисквания :

 • Средно образование
 • Сръчност
 • Професионален опит на подобна позиция е предимство
 • Умения за работа в екип

Предложението:

 • Работа в стабилна и бързо развиваща се компания
 • Aмбициран екип
 • Много добро възнаграждение
 • Почистване и изпиране на работното облекло
 • Транспорт в рамките на града и предоставени средства за транспорт на пътуващите от други населени места
 • Едномесечно платено обучение

Ако предлаганата позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуално CV

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати

Особености на работата

Категория работни местаРабота в България, хранителна промишленост

За наш корпоративен клиент – бързо разрастваща се експортно ориентирана фирма за производство на готови х...

Пълно работно време
Публикувано преди 3 години

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим Служител в склад панировки.


Работата се състои в :

 • Размерване на продукти по предварително зададена рецепта;
 • Подготовка на необходимите панировки по предварително дадена заявка;
 • Приема и съхранява според изискванията доставените продукти и панировки;
 • В края на работния ден почиства работния инвентар и помещението;
 • Поддържа висока производствена хигиена в съответствие със санитарните изисквания;
 • Спазва правилата и инструкциите за безопасност и здраве при работа;

Изисквания:

 • Средно образование;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Умения за работа в екип;

Предложение:

 • Дългосрочна работа с трудов договор, осигуровки, платен годишен отпуск;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Служебен транспорт;
 • Работно облекло;

Кандидатстване :CV

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Особености на работата

Категория работни местапроизводствен цех, Работа в България, хранителна промишленост

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим Служител в склад панировки. Работата се състои в ...

Пълно работно време
България
Публикувано преди 3 години

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим мотокарист -складов работник

Изисквания :

-средно образование;
-свидетелство за управление на мотокар
-професионален опит на подобна позиция е предимство
-мотивация за работа в динамична среда
-умения за работа в екип
-да спазва правилата и инструкциите за безопасност и здраве при работа

Предложение:


-дългосрочен трудов договор ,осигуровки ,платен отпуск
-мотивиращо възнаграждение
-работно време от 8.00 до 18.00
-5 дневна работна седмица ,при нужда се работи извънредно в събота

Кандидатстване :CV
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Особености на работата

Категория работни местаРабота в България, хранителна промишленост

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим мотокарист -складов работник Изисквания : -средн...

Пълно работно време
Публикувано преди 3 години

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим служител кашониране на готовата продукция.

Изисквания :

 • Средно образование.
 • Професионален опит на подобна позиция е предимство.
 • Мотивация за работа в динамична среда.
 • Умения за работа в екип.

Отговорности:

 • Да познава производствения процес, естеството и предназначението на продукцията.
 • Кашонира пакетирани месните продукти.
 • Полага грижи за правилната експлоатация на машините,съоръженията и инструментите с които работи.
 • Подържа висока производствена хигиена в съответствие със санитарните изисквания.
 • Контрол на качеството и количеството на произведената продукция.
 • Да спазва правилата и инструкциите за безопасност и здраве при работа.

Предложение:

 • Дългосрочен трудов договор ,осигуровки, платен отпуск.
 • Мотивиращо възнаграждение.
 • Работно време от 8:30 до 17:30 ч.
 • 5 дневна работна седмица, при нужда се работи извънредно в събота.

Кандидатстване :CV
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Особености на работата

Категория работни местапроизводствен цех, Работа в България, хранителна промишленост

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим служител кашониране на готовата продукция. Изис...

За наш корпоративен клиент в хранителното производство търсим машинен оператор.

Изисквания:
-да познава производствения процес, технологичното оборудване, естеството и предназначението на продукцията;
-обслужва, експлоатира и следи състоянието на машините в цеха.
-извършва пускане, спиране, сглабяне и разглабяне при почистване на машините.
-извършва периодични проверки на всички детайли на поверените му машини
-съблюдава спазването на технологичния режим при работа на машината.
-участва в процеса на редене върху тефлонови ленти на изделията, които ще преминат термично обработване, чрез изпичане, като спазва правилата за редене.

-средно техническо образование

-комуникативност, отговорност, съобразителност, сръчност и бързина.
-опит на сходна позиция ще се счита за предимство;
-възможност за работа на смени;

Предложението:
-дългосрочен трудов договор
-мотивиращо заплащане

Кандидатстване:CV

Особености на работата

Категория работни местаЗавод, Работа в България, хранителна промишленост

За наш корпоративен клиент в хранителното производство търсим машинен оператор. Изисквания:-да познава прои...

Пълно работно време
Публикувано преди 3 години

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим електромеханик за поддръжка на поточни линии
Работата се състои в поддръжка на поточните линии в предприятието в изправност,
извършване на планови и аварийни ремонтни дейности,
качественото и навременно отстраняване на възникналите повреди по машините и съоръженията,
попълване на техническата документация.

ИЗИСКВАНИЯ:
-опит на сходна позиция в производствено предприятие е предимство;
-минимум трета квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането;
-умение да разчита ел. схеми на машини и апарати;
-подходящо за длъжността образование;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
-дългосрочна работа с трудов договор, осигуровки, платен годишен отпуск;
-мотивиращо възнаграждение;
-пет дневна работна седмица /двусменен режим на работа;
-служебен транспорт;
-работно облекло;
Кандидатстване :CV
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Особености на работата

Категория работни местаЗавод, Работа в България, ремонтни дейности, хранителна промишленост

За наш клиент в сферата на хранителната промишленост търсим електромеханик за поддръжка на поточни линииРаб...

Pin It on Pinterest

Share This